Uiteraard heeft iLocks.nl veel zorg besteed om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk op de web site te plaatsen. iLocks.nl is echter dermate groot dat eventuele tik- en drukfouten mogelijk zijn. 

Vandaar dat alle informatie onder voorbehoud van tik- en drukfouten geboden wordt. De uitgebreide informatie wordt u gebracht onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. iLocks.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook van partijen waarmee iLocks.nl samenwerkt.